Nieuwsbrief T.V. Westrup

Najaar 2020

Agenda

4 sept                 Toss-avond

6 sept                 Start competitie Tenniskids – groen

11 sept                Start competitie Dames

2 okt                   Toss-avond

18 okt                 Clubkampioenschap

25 okt                 Jeugdclubkampioenschap

6 nov                  Toss-avond

Corona-maatregelen

De huidige maatregelen betekenen iets meer restricties voor het gebruik van onze kantine en terras. Hiervoor golden al hygiënemaatregelen en uiteraard afstand houden. Hier is registratie en een gezondheidsverklaring bij. Omdat onze kantine ‘onbemensd’ is vragen wij alle gebruikers van de kantine of het terras om een formulier in te vullen en in de melkbus te gooien. De gegevens worden 2 weken bewaard om indien nodig behulpzaam te zijn bij bron- en contactonderzoek van de GGD. De formulieren liggen bij de ingang en op de bar.

Lessen

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag wordt door de jeugd druk gelest bij onze trainer Danny Kleijn.  Op donderdagavond lessen 3 groepen senioren en inmiddels heeft er ook een seniorengroep op vrijdagavond les. Wil je ook meedoen aan de tennisles? Neem dan even contact op met Danny Kleijn: danny@tennismeppel.nl of 06-29777800.

Activiteiten

Op de eerste vrijdagavond van de maand willen we een toss-avond organiseren. Inloop om 20.00 uur, spelen vanaf 20.15 uur. Aanmelden is niet nodig, je komt gewoon als je zin hebt om te spelen. In rondes van een half uur speel je met wisselende partners tegen wisselende tegenstanders. Goed om ervaring op te doen, maar vooral heel gezellig.

Op 18 oktober organiseren we ons clubkampioenschap. Graag uiterlijk 11 oktober aanmelden bij susan@mouwen.nl onder vermelding van je naam en of je wil enkelen of dubbelen. Indien je wil dubbelen ook graag je dubbelpartner vermelden (1 aanmelding per duo is genoeg).

Op 25 oktober vindt het clubkampioenschap voor de jeugd plaats. Graag uiterlijk 18 oktober hiervoor aanmelden bij danielle.klein@kpnplanet.nl.

De feestelijke opening van onze nieuwe banen houden jullie nog even tegoed. Vanwege corona en de daarbij behorende maatregelen lijkt het ons niet verstandig nu een groot feest te organiseren. We hopen dat we dit alsnog kunnen doen in het voorjaar van 2021. Gelukkig is het plezier dat we aan de banen beleven er niet minder om! Datzelfde geldt voor de dankbaarheid richting obligatiehouders en sponsors.

Onderhoudsklussen tennispark

Na de zomervakantie constateerden we met het bestuur, maar ook met veel leden die van de banen gebruik maken, dat de banen onderhoud nodig hebben. We willen onze nieuwe banen immers zo lang mogelijk mooi houden. Voor ons is het dan ook de vraag op welke manier wij de banen en het tennispark samen goed kunnen onderhouden.

Op onze oproep voor hulp in de vorige nieuwsbrief is door een aantal leden gereageerd. Dank daarvoor! Er worden binnenkort afspraken gemaakt om dit aanbod in een werkbaar jasje te gieten. Ook hierbij geldt uiteraard dat vele handen licht werk maken, dus geef aan manonbegeer@gmail.com door (als je dat nog niet gedaan had) wat je voor de club kunt doen. Zo houden we lang plezier van onze banen.

In het voorjaar is NLdoet afgelast vanwege corona. Op 19 september en 10 oktober van 10.00 tot 13.00 uur gaan we in de herkansing. We kunnen dan, corona-proof, een aantal klussen oppakken. Zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangekondigd moeten we een onderhoudsschema opstellen voor de banen. Op 19 september willen we ook een uitleg & demonstratie geven hoe de onderhoudsbeurt voor de baan eruit ziet.

Een belangrijke grote klus voor het behoud van de banen is de aanleg van een rand tegels rond de buitenkant van de banen om het onkruid van de banen te weren. Vele handen maken licht werk dus steek ook een handje toe op 19 september en 10 oktober!

We wensen jullie een fijne (tennis)herfst!